Vakna Uppsala

Vakna Uppsala

Vakna Uppsala är Uppsalas största frukostnätverk för företagare och beslutsfattare. Vi ger företagare och entreprenörer möjlighet att träffas och knyta kontakter samtidigt som vi tillsammans bidrar till Uppsalaregionens utveckling och tillväxt genom att lyfta fram viktiga frågor för Uppsala. Och alla är välkomna att delta!

Förutsättningar för tillväxt i Uppsala

Vakna Uppsala drivs i partnerskap med företag och organisationer i Uppsalaregionen som delar samma vision och mål för att skapa bästa möjlighet till utveckling och påverkan.

För att Uppsala ska fortsätta växa och vara en attraktiv plats för boende och arbete behövs satsningar på näringslivstillväxt och entreprenörskap, motverkan av utanförskap och en hållbar miljö och stadsbyggnad samt ytterligare drivkrafter för innovation.

Tillväxt för näringslivet

Tillväxt för näringslivet

Uppsala skapar en gynnsam miljö för företagstillväxt genom innovativa kluster, inkubatorer och samarbeten mellan akademi och näringsliv.

Inkludering

Inkludering

Utbildning, integration och tillgängliga mötesplatser motverkar segregation och utanförskap i Uppsala, så att alla kan vara med och bidra.

Hållbara miljöer

Hållbara miljöer

Grönområden, energieffektiva lösningar och hållbara transporter minskar klimatavtrycket. En välplanerad stadsstruktur bidrar till hög livskvalitet och konkurrenskraft.

Drivkraft för innovation

Drivkraft för innovation

Nära samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapar en kreativ miljö där nya idéer och lösningar kan växa fram, vilket stärker regionens attraktionskraft.

Kontaktuppgifter

Allmäna frågor

info@vaknauppsala.se

Ägare & Eldsjäl

Veronica Westerling

veronica@vaknauppsala.se

Visionär & Konceptutvecklare

Adam Westerling

adam@vaknauppsala.se
Vakna Uppsala